Sigurd Martinsson

Sigurd och Dora

Sigurd längst till höger 1926-08-25 i Falun